Remain… safe!

Remain… safe!

Remain… safe!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης δεν αμελούμε να τηρούμε διεξοδικά όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, προκειμένου να παραμένουμε υγιείς. Ενσωματώνουμε στην καθημερινότητά μας μικρές πολύτιμες συνήθειες για να είμαστε ασφαλείς... όπως ακριβώς τις ζωγράφισε μαθήτρια της Δ΄ τάξης στο μάθημα των Αγγλικών.