Σεμινάριο πυρασφάλειας για όλη την κοινότητά μας!

Σεμινάριο πυρασφάλειας για όλη την κοινότητά μας!

Σεμινάριο πυρασφάλειας για όλη την κοινότητά μας!

ΤΡΙΤΗ 07 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου μας, πραγματοποιήσαμε σεμινάριο πυρασφάλειας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση από ομάδα του Πυροσβεστικού Σώματος σχετικά με τα είδη των πυροσβεστήρων και την κατάλληλη αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ανάλογα, πάντα, με τις ειδικές συνθήκες που μπορεί να επικρατούν, τόσο στο Σχολείο μας όσο και εκτός αυτού. Έπειτα, ακολούθησε η πρακτική εκπαίδευση στη χρήση όλων των ειδών πυροσβεστήρων στον εξωτερικό χώρο του Σχολείου μας.

Συλλογή Φωτογραφιών
(21 φωτογραφίες)