Πραγματοποιήσαμε την πρώτη μας Διαδικτυακή Ξενάγηση

Πραγματοποιήσαμε την πρώτη μας Διαδικτυακή Ξενάγηση

Πραγματοποιήσαμε την πρώτη μας Διαδικτυακή Ξενάγηση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τη φετινή σχολική χρονιά, οι αποστάσεις δε μας εμποδίζουν να αναζητούμε διαρκώς εναλλακτικούς τρόπους μάθησης, ευθυγραμμισμένους πια στη διαδικτυακή επικοινωνία. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου πραγματοποιήσαμε την πρώτη μας ψηφιακή ξενάγηση! «Υποδεχτήκαμε» στο Σχολείο μας έναν σημαντικό πολιτιστικό οργανισμό της πόλης, το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Σε ζωντανή συνομιλία με τη διευθύντριά του, κ. Φανή Τσατσάια, οι μαθητές της Γ΄ τάξης ενθουσιασμένοι γνώρισαν «εξ αποστάσεως» την ιστορία, τις δράσεις και τις μοναδικές συλλογές του. Ευχαριστούμε το ΜΜΑ και προχωράμε και σε άλλες παρόμοιες τέτοιες πρωτοβουλίες.

Συλλογή Φωτογραφιών
(4 φωτογραφίες)