Συνάντηση εκπαιδευτικών και γονέων

Συνάντηση εκπαιδευτικών και γονέων

Συνάντηση εκπαιδευτικών και γονέων

14 Σεπτεμβρίου 2023 2023

Μέριμνα του Σχολείου μας, εκτός από την άρτια εκπαίδευση και τη μετάδοση της γνώσης, είναι η συμβολή μας στην ανάπτυξη ευτυχισμένων παιδιών. Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας, στα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή και επικοινωνία με τους γονείς του Σχολείου μας και σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς πραγματοποιούνται συχνά συναντήσεις εκπαιδευτικών και γονέων, ώστε να αναπτύξουμε μια συνεργασία που να έχει ως αφετηρία την κοινή μας αγάπη για τα παιδιά μας, με στόχο την εξέλιξη και την πρόοδό τους.

Συλλογή Φωτογραφιών
(4 φωτογραφίες)