Τα νηπιάκια μας μαθαίνουν να προστατεύουν το περιβάλλον!

Τα νηπιάκια μας μαθαίνουν να προστατεύουν το περιβάλλον!

Τα νηπιάκια μας μαθαίνουν να προστατεύουν το περιβάλλον!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 ΜΑΪΟΥ 2022

Τα παιδιά μας «χτίζουν» οικολογική συνείδηση και ευαισθησία από τη νηπιακή ηλικία ακολουθώντας τις αρχές και τις αξίες που πρεσβεύει το αειφόρο Σχολείο μας. Ειδικότερα, προκείμενου να κατανοήσουν σε βάθος τη σημασία αλλά και τους τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος αφιέρωσαν δύο εβδομάδες στο θέμα αυτό, το οποίο και ολοκλήρωσαν σήμερα. Έτσι προχώρησαν με τις νηπιαγωγούς τους σε μία σειρά δράσεων, μερικές από τις οποίες είναι:

  • Ανακύκλωση μπαταριών και άλλων υλικών .
  • Ενημέρωση για τη διαδικασίας της κομποστοποίησης και υλοποίησή της στους ειδικούς κάδους του Σχολείου μας.
  • Επίσκεψη στα φυτώρια του Σχολείου και ξενάγηση από τον υπεύθυνο.
  • Κατασκευή αντικειμένων, όπως διακοσμητικά κάδρα, από ανακυκλώσιμα υλικά.
  • Ανάγνωση περιβαλλοντικών παραμυθιών και παιχνίδι επιτραπέζιων σχετικών με τη θεματική.
  • Δημιουργία αφισών με περιβαλλοντικά μηνύματα και ιδέες από τα παιδιά μας.

Γνωρίζουμε, σεβόμαστε και αγαπάμε το περιβάλλον!

Συλλογή Φωτογραφιών
(26 φωτογραφίες)