Τα παιδιά μας αναζητούν και εξερευνούν...

Τα παιδιά μας αναζητούν και εξερευνούν...

Τα παιδιά μας αναζητούν και εξερευνούν...

19 Σεπτεμβρίου 2023 2023

Τα παιδιά μας αναζητούν και εξερευνούν... Παιχνίδια, αγκαλιές, ζωγραφιές, γνωριμίες χαρακτηρίζουν τις πρώτες μέρες των μαθητών μας του Νηπιαγωγείου, που χαίρονται να δημιουργούν και να απολαμβάνουν τη φύση στην καταπράσινη αυλή μας

Συλλογή Φωτογραφιών
(10 φωτογραφίες)