Τα παιδιά μας του Νηπιαγωγείου μαθαίνουν να αγκαλιάζουν...

Τα παιδιά μας του Νηπιαγωγείου μαθαίνουν να αγκαλιάζουν...

Τα παιδιά μας του Νηπιαγωγείου μαθαίνουν να αγκαλιάζουν...

26 Σεπτεμβρίου 2023 2023

Τα παιδιά μας του Νηπιαγωγείου μαθαίνουν να αγκαλιάζουν, να εμπιστεύονται, να παίζουν και να συνεργάζονται

Ασχολούνται με διάφορες δραστηριότητες που τους κινούν το ενδιαφέρον, περνούν δημιουργικά τον χρόνο τους και εμπεδώνουν υψηλές αξίες.

Συλλογή Φωτογραφιών
(6 φωτογραφίες)