Τι θα λέγατε για λίγη Ρομποτική; - Ναιιιιιιι!

Τι θα λέγατε για λίγη Ρομποτική; - Ναιιιιιιι!

Τι θα λέγατε για λίγη Ρομποτική; - Ναιιιιιιι!

ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Τα παιδιά μας στο English Summer Camp “The Wonders of Protypa” έρχονται σε επαφή και με τη ρομποτική! Ειδικότερα:

  • Κατασκευάσαμε τις δικές μας δημιουργίες με τον εξοπλισμό ρομποτικής και STEM.
  • Βελτιώσαμε τις κοινωνικές μας δεξιότητες, καθώς μάθαμε στην πράξη τη σημασία της ομαδικότητας και της προσήλωσης στον στόχο.
  • Κατανοήσαμε και επιλύσαμε απλά, αλλά και σύνθετα προβλήματα μέσω της παραγωγής καινοτόμων ιδεών.
  • Οικοδομήσαμε αυτοπεποίθηση σε θέματα τεχνολογίας και καινοτομίας.
  • Διαχειριστήκαμε τον χρόνο συνεργατικά και με σωστή οργάνωση
Συλλογή Φωτογραφιών
(9 φωτογραφίες)