Μπαίνουμε δυναμικά στη γνώση μέσω της ψηφιακής εκπαίδευσης

Μπαίνουμε δυναμικά στη γνώση μέσω της ψηφιακής εκπαίδευσης

Μπαίνουμε δυναμικά στη γνώση μέσω της ψηφιακής εκπαίδευσης

ΤΡΙΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Το «Πρότυπο Eschool» αποτελεί πλέον τη νέα καθημερινή συνήθεια όλων των μαθητών μας. Η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται, οργανώνεται και εμπλουτίζεται μέσω της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας Microsoft Office 365, αναγνωρισμένης παγκοσμίως πλατφόρμας διαχείρισης της μάθησης, και συγκεκριμένα της εφαρμογής SharePoint - Learning Management System. Τα τμήματα όλων των τάξεων διαθέτουν πρόσβαση σε μία ιστοσελίδα όπου αναρτώνται καθημερινά τα καθήκοντα, ανακοινώσεις, πρόσθετο υλικό και εκπαιδευτικά links μετά το πέρας των μαθημάτων. Στόχος μας είναι η μείωση της χρήσης χαρτιού τόσο για περιβαλλοντικό όφελος όσο και ως μέτρο πρόληψης μετάδοσης του κορωνοϊού. Συγχρόνως, πραγματοποιούνται οι δοκιμαστικές τηλεδιασκέψεις με την εφαρμογή Microsoft Teams, ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν με την πλατφόρμα και τα εργαλεία της. Η επικοινωνία μας καθιερώνεται πλέον και διαδικτυακά ενισχύοντας την αλληλεπίδραση αλλά και την «Πρότυπη» μαθησιακή διαδικασία.