Webinar Γονέων!

Webinar Γονέων!

Webinar Γονέων!

ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2022

Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό - Προτάσεις για την ομαλή προσαρμογή του μαθητή στο νέο σχολικό περιβάλλον»

Αύριο στις 19:00 συζητάμε για την ομαλή μετάβαση των παιδιών μας από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό.

Πόσο σημαντική θεωρείται πλέον η κοινωνική και η συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού ως παράγοντας της προσαρμοστικότητάς του στο νέο περιβάλλον; Τι χρειάζεται να γνωρίζουν οι γονείς και ποιος ο ρόλος τους σε αυτή τη σημαντική στιγμή του παιδιού;

Για πληροφορίες- εγγραφές: «Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό - Προτάσεις για την ομαλή προσαρμογή του μαθητή στο νέο σχολικό περιβάλλον» 11/05 (protypa.gr)