Υποψηφιότητα στην κατηγορία «Οργάνωση και διοίκηση για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις» στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον για το 2020

Υποψηφιότητα στην κατηγορία «Οργάνωση και διοίκηση για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις» στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον για το 2020

Υποψηφιότητα στην κατηγορία «Οργάνωση και διοίκηση για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις» στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον για το 2020

01 Ιουνίου 2021 2021

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Οργάνωση και διοίκηση για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις» στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον

Το 2020 το Σχολείο ήταν υποψήφιο στην κατηγορία «Οργάνωσης και διοίκησης για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις» που συμβάλλουν μέσα από τη λειτουργία τους στη διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Η κατάθεση της πρότασής μας έχει τίτλο: «Ένα Σχολείο με Μηδενικό Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα», μία καινοτόμος ολιστική εκπαιδευτική πρόταση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Μόνο οι βραβευμένοι σε εθνικό επίπεδο μπορούν να καταθέσουν υποψηφιότητα στον θεσμό που διοργανώνει ο ΠΑΣΕΠΠΕ σε συνεργασία με την Κεντρική Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Σχολείο μας επελέγη να διαγωνιστεί στην κατηγορία «Βραβείο οργάνωσης και διοίκησης μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων» με συνυποψήφιους μεγάλες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο εταιρείες όπως η 𝐂𝐨𝐜𝐚 𝐂𝐨𝐥𝐚, η 𝐇𝐞𝐢𝐧𝐞𝐤𝐞𝐧, 𝐀.𝐁. Βασιλόπουλος κ.α.

Δείτε τις υπόλοιπες συμμετοχές εδώ :
https://ec.europa.eu/environme...

Συλλογή Φωτογραφιών
(1 φωτογραφίες)