Από το χαρτόνι στον πίνακα!

Από το χαρτόνι στον πίνακα!

Από το χαρτόνι στον πίνακα!

30 Αυγούστου 2022 2022

Ήρθε η ώρα για τα μικρά μας, αυτά που μέχρι πέρσι πήγαιναν στο Νηπιαγωγείο, να φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του Δημοτικού στο Σχολείο μας. Η ομαλή προσαρμογή για τα παιδιά μας της 11μηνης φοίτησης επιτυγχάνεται μέσα από μία σειρά ευχάριστων δραστηριοτήτων:

  • Παιχνίδια και γυμναστική στην αυλή
  • Το παιχνίδι αναγνώρισης χρωμάτων, το οποίο αναπτύσσει τις κινητικές και γνωστικές τους δεξιότητες
  • Συλλογή και παρατήρηση φύλλων από την αυλή μας και συζήτηση γύρω από θέματα που αφορούν τη φύση και το περιβάλλον
  • Δημιουργία ομαδικών ιστοριών-παραμυθιών μέσω ζωγραφιών
  • Εξοικείωση με τις νέες τους τάξεις και με καταγραφή του αλφάβητου στον πίνακα

Αρχίζουμε να επιστρέφουμε στις σχολικές μας συνήθειες με την καλύτερη παρέα!

Συλλογή Φωτογραφιών
(15 φωτογραφίες)