Ενημερωνόμαστε και ευαισθητοποιούμαστε από τους Γιατρούς του Κόσμου

Ενημερωνόμαστε και ευαισθητοποιούμαστε από τους Γιατρούς του Κόσμου

Ενημερωνόμαστε και ευαισθητοποιούμαστε από τους Γιατρούς του Κόσμου

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Τα παιδιά μας του English Summer Camp 2022 The Wonders of Protypa” συνάντησαν σήμερα τους Γιατρούς του Κόσμου της Θεσσαλονίκης και ενημερώθηκαν απ’ αυτούς για τις δράσεις τους, αλλά και τη σπουδαιότητα του εθελοντισμού. Με αφορμή τις χώρες που διδάχτηκαν στο Camp, πληροφορήθηκαν σε ποιες απ’ αυτές δρουν οι Γιατροί του Κόσμου, για τις ανάγκες των ανθρώπων εκεί, αλλά και για τους τρόπους που οι ίδιοι οι μαθητές μπορούν να βοηθήσουν.

Συλλογή Φωτογραφιών
(6 φωτογραφίες)