Ενημερωτικές αφίσες για… την έναρξη δανειστικής βιβλιοθήκης της τάξης μας!

Ενημερωτικές αφίσες για… την έναρξη δανειστικής βιβλιοθήκης της τάξης μας!

Ενημερωτικές αφίσες για… την έναρξη δανειστικής βιβλιοθήκης της τάξης μας!

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Τα παιδιά μας της Β’ τάξης στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας συζήτησαν για τις αφίσες, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται σ’ αυτές, τις εικόνες και τα μηνύματα που περνούν.

Στη συνέχεια, προχώρησαν στη δημιουργία των δικών τους αφισών με θέμα τη δανειστική βιβλιοθήκη που ξεκίνησε να λειτουργεί στην τάξη τους.

Χρώματα, βιβλία και αγάπη για τη γνώση και τη δημιουργία αποτέλεσαν τα εργαλεία που χρησιμοποίησαν για την κατασκευή τους.

Συλλογή Φωτογραφιών
(11 φωτογραφίες)