«Η μόνη αντιβίωση για την καταπολέμηση του κτήνους που περιέχουμε είναι η Παιδεία», Μ. Χατζηδάκις.

«Η μόνη αντιβίωση για την καταπολέμηση του κτήνους που περιέχουμε είναι η Παιδεία», Μ. Χατζηδάκις.

«Η μόνη αντιβίωση για την καταπολέμηση του κτήνους που περιέχουμε είναι η Παιδεία», Μ. Χατζηδάκις.

ΤΡΙΤΗ 05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Με την παιδεία, τη μόρφωση και αγωγή είναι επιφορτισμένοι καθημερινά οι εκπαιδευτικοί, όχι μόνο του σχολείου μας, άλλα και όλων των σχολικών μονάδων. Οι άνθρωποι που αφήνουν στο σπίτι τις έγνοιες και τους προβληματισμούς τους και έρχονται στο Εκπαιδευτήριό μας να μοιράσουν γνώσεις και ψυχή. Αυτοί, που όχι απλά διδάσκουν την ύλη του σχολικού προγράμματος, αλλά συζητούν με τους μαθητές μας θέματα που τους απασχολούν και τους προβληματίζουν. Εκείνοι που είναι παρόντες στο διάλειμμα και τρέχουν να σηκώσουν το παιδί που έπεσε, που πιάνουν από το χέρι αυτό που είναι μόνο και το εντάσσουν σε κάποια παρέα, που γελούν μαζί τους, τα επιπλήττουν, όταν χρειάζεται, και που συλλήβδην, τα νοιάζονται. Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών λέμε ένα βροντερό «Ευχαριστούμε» στους δασκάλους μας!