Learning the alphabet

Learning the alphabet

Learning the alphabet

04 Ιουνίου 2024 2024

A, b, c… και τα παιδιά μας της Α΄ τάξης με έναν πρωτότυπο και διασκεδαστικό τρόπο παρουσίασαν στο μάθημα των Αγγλικών το αλφάβητο που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Έπαιξαν με τα αγγλικά γράμματα, τα σχημάτισαν με το σώμα τους αλλά και με τη βοήθεια της Caterpillar, μιας μικρής λούτρινης κάμπιας. Οι μαθητές μας πειραματίστηκαν και παρουσίασαν με ευρηματικότητα όσα ήξεραν μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες.

Συλλογή Φωτογραφιών
(6 φωτογραφίες)