Με έμπνευσή μας τις γυναίκες

Με έμπνευσή μας τις γυναίκες

Με έμπνευσή μας τις γυναίκες

ΔΕΥΤΕΡΑ 08 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Την Πέμπτη 8 Μαρτίου στην Α΄ τάξη οι εκπαιδευτικοί μας συζήτησαν με τα παιδιά μας για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και συγκεκριμένα για τον ρόλο και τα δικαιώματα της γυναίκας από τα παλιά χρόνια μέχρι και σήμερα. Περιηγήθηκαν ψηφιακά στο διαδίκτυο κι αναζήτησαν γυναίκες που έχουν διακριθεί σε διάφορους τομείς και έχουν καταφέρει σπουδαία επιτεύγματα. Στη συνέχεια, γυναίκες που αδιαμφισβήτητα αποτελούν πρότυπα και παράδειγμα προς μίμηση έγιναν η έμπνευσή τους για όμορφες και ξεχωριστές ζωγραφιές.

Συλλογή Φωτογραφιών
(2 φωτογραφίες)