Μία εξόρμηση για ενίσχυση των δεσμών φιλίας μας!

Μία εξόρμηση για ενίσχυση των δεσμών φιλίας μας!

Μία εξόρμηση για ενίσχυση των δεσμών φιλίας μας!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Τα παιδιά μας της Β΄ τάξης επισκέφτηκαν το Eco School Μπλε Μέλισσα στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων τους και της θεματικής που δουλεύουν σ’ αυτά «Στη δικιά μας τάξη κάνουμε τη φιλία πράξη».

Μέσα από τη συμμετοχή τους σε δύο εκπαιδευτικά εργαστήρια, ενίσχυσαν με βιωματικό τρόπο την ενσυναίσθηση, την έκφραση συναισθημάτων τους και τη συνεργασία.

Μίλησαν για τα δικαιώματά τους ως άτομα, αλλά και τα δικαιώματα των άλλων μέσα στην ομάδα.

Έπαιξαν, ζωγράφισαν, κινήθηκαν στον χώρο, εκφράστηκαν. Πάντοτε ως ομάδα και παρέα.

Συλλογή Φωτογραφιών
(12 φωτογραφίες)