Σίτιση

Σίτιση

Σίτιση

Σίτιση

Υπάρχει η δυνατότητα σίτισης όλων των παιδιών στο σχολείο με φαγητό που παρασκευάζεται με άριστα υλικά και σπιτική φροντίδα στο άρτια εξοπλισμένο εστιατόριο των Εκπαιδευτηρίων μας. Επίσης, όσοι μαθητές επιθυμούν μπορούν να σιτίζονται με δικό τους φαγητό, που φέρνουν από το σπίτι, στην τραπεζαρία του σχολείου υπό την επίβλεψη των βοηθών παιδαγωγών.

Συλλογή Φωτογραφιών
(5 φωτογραφίες)